Veranderingen managen

Ontwikkelen Veranderingen managen Handvatten voor een ‘ander’ leiderschap Doe je Het aantal veranderingen in de organisatie en de intensiteit daarvan nemen toe. Dit vraagt een ander leiderschap. een leiderschap dat er op gericht is de pro-activiteit en...

Virtueel samenwerken

Ontwikkelen Virtueel samenwerken Effectief in het Nieuwe Werken Doe je Het Nieuwe Werken is ingevoerd in de organisatie waar je werkt. Flexplekken, kantoortuinen, thuis werken: het is allemaal geregeld. Maar jij vraagt je af hoe je nu binnen of met je team effectief...

Duurzame inzetbaarheid

Ontwikkelen Duurzame inzetbaarheid Regisseur van je eigen mobiliteit Doe je Je leert de vijf dimensies van inzetbaarheid kennen: beroepsexpertise, anticipatie en optimalisatie, flexibiliteit, organisatie sensitiviteit en balans tussen werk, privé en leren. Op deze...

Het ervaren van onderlinge verbanden

Ontwikkelen Het ervaren van onderlinge verbanden Organisatie opstelling   Doe je Je leert je organisatie als een systeem te bekijken. In een organisatieopstelling ervaar je de onderlinge verbanden, die hun eigen invloed hebben op het functioneren van jou en je...

Projectmanagement

Ontwikkelen Projectmanagement Een andere kijk op projectleiderschap Doe je Kenmerkend voor ieder project: het is nieuw en daardoor is er geen ervaring hoe het precies moet. We nemen de vaste valkuilen tijdgebrek en kosten die de pan uit rijzen, onder de loep....

Teameffectiviteit

Ontwikkelen Teameffectiviteit Effectieve interactie en functioneren van het team Doe je Je brengt je eigen team in kaart. Dit doe je aan de hand van het model dat uitgaat van een hiërarchie van vijf thema’s: Missie; Doelen; Taken/Rollen; Werkafspraken/Procedures en de...

Het politieke spel

Ontwikkelen Het politieke spel Vat krijgen op het krachtenveld Doe je Je wilt dat de juiste beslissing wordt genomen. Daarvoor moet je anderen beïnvloeden, je kunt het niet alleen. Welke machtsbronnen heb je tot je beschikking en hoe ga je daarmee om? Dat is de...

Visievorming

Ontwikkelen Visievorming Doelbepaling en de weg naar identiteit Doe je Je wordt vaak geleefd door de waan van de dag. Je wilt pas op de plaats maken om te definiëren waar jouw organisatie voor staat. Geïnspireerd Je hebt een visie in woord en beeld waar je warm voor...

Mediation

Ontwikkelen Mediation Bemiddelen bij conflicten Doe je Waar gehakt wordt vallen spaanders, soms ontstaan daardoor conflicten in je team. Of medewerkers liggen elkaar niet, of één van je teamleden valt buiten de boot. Juist daar kun je je rol als leider laten zien....

Geweldloos communiceren

Ontwikkelen Geweldloos communiceren Van conflict naar begrip Doe je Je leert open communiceren vanuit jouw behoeften en op een respectvolle manier richting de ander. Je stapt niet meer in oude automatismen als aanvallende boodschappen, je verdedigen, strijden, je...