Assertiviteit

Grenzen aangeven met respect

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Assertiviteit
Grenzen aangeven met respect

Doe je
De kwaliteit van je werk wordt groter als ook jij zegt wat je vindt en wilt. Niet altijd even gemakkelijk met al die ‘haantjes en kippetjes’ om je heen. We staan stil bij hoe je dat doet en hoe het er bij jou uit ziet.

Geïnspireerd
Met respect voor jezelf en voor de ander zeg je tegen de ander wat je wilt. Je geeft je inbreng in werkoverleg. Je stelt je grenzen.

Samen
Je krijgt inzicht in wat jou steunt om te zeggen wat je wilt zeggen. We oefenen dit ter plekke via korte rollenspellen. We werken aan je bewustwording.

English description

Developing
Assertiveness
Setting boundaries respectfully

Action
The quality of your work will improve if you also say what you think and want. That’s not always easy what with all those cock-of-the-walk colleagues around you. We look at how to do that and what it looks like when you do it.

Inspiration
Respecting yourself and others, you tell them what you want. You contribute in work meetings. You set boundaries.

Together
You gain insight into what supports you to say what you want. We practice this on site in short role-plays. We work on your awareness.