Balans werk – privé

Kies voor gezonde betrokkenheid

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Balans werk – privé
Kies voor gezonde betrokkenheid

Doe je
Werk en privé lopen steeds meer door elkaar. Bij disbalans is het zaak keuzes te maken. Wat is voor jou van belang?

Geïnspireerd
Je ziet je belemmeringen in je keuze proces. Je leert al je sturingsinstrumenten voor het keuze proces te benutten. Daardoor ontstaat rust.

Samen
We werken met eigen casuïstiek en gebruiken diverse werkvormen als opstellingen, lichaamswerk, theorie.

English description

Developing
Work-life balance
Choosing healthy engagement levels

Action
Work life and private life are increasingly muddled. When unbalanced, choices have to be made. What’s important to you?

Inspiration
You see the obstacles in your decision-making process. You learn to use all your management tools for the decision-making process. This gives you peace of mind.

Together
We work with your case history and use various exercises such as constellations, body work and theory.