Corrigerend gesprek

Aanspreken op gedrag en afspraken

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Corrigerend gesprek
Aanspreken op gedrag en afspraken

Doe je
Afspraken nakomen, je ‘netjes’ gedragen, het lijkt zo normaal. Maar in het werk ken je vast collega’s of klanten die dat niet doen. Hoe spreek je hen constructief aan in plaats van over hen te praten? Want dat ‘praten over’ brengt geen gedragsverandering te weeg. Aanspreken vraagt lef en weten hoe je het doet.

Geïnspireerd
Je spreekt mensen aan op de gemaakte afspraken of hun gedrag. En je houdt daarbij rekening met de ontvanger. Zo ontstaat meer begrip en een effectievere samenwerking.

Samen
Theorie en experimenteren gaan hier hand in hand. Een echte doe-sessie van oefenen met feedback geven, vragen en ontvangen.

English description

Developing
Performance review
Addressing behavior and agreements

Action
Keeping agreements, behaving ‘nicely’, it all seems so normal. But at work you undoubtedly know colleagues or clients who don’t. How do you speak to them in a constructive manner instead of talking about them? Because talking about them isn’t going to change their behavior. Addressing behavior requires courage and a knowledge of how to approach it.

Inspiration
You speak to people about the agreements made or their behavior. And in doing so, you consider the person you’re speaking to. This ensures more understanding and an effective collaboration.

Together
Theory and experimenting go hand in hand here. A genuine practical workshop of exercises on giving, asking for and receiving feedback.