Duurzame inzetbaarheid

Regisseur van je eigen mobiliteit

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Duurzame inzetbaarheid
Regisseur van je eigen mobiliteit

Doe je
Je leert de vijf dimensies van inzetbaarheid kennen: beroepsexpertise, anticipatie en optimalisatie, flexibiliteit, organisatie sensitiviteit en balans tussen werk, priv├ę en leren. Op deze dimensies heb je zelf voor 40% invloed, de organisatie voor 40% en je functie zo’n 20%. Weet je dat als je ouder bent dan 40 jaar en langer dan 5 jaar een functie bekleedt, je inzetbaarheid afneemt? En dat netwerken ontzettend veel invloed heeft?

Geïnspireerd
Nu weet je hoe je je eigen mobiliteit en inzetbaarheid kunt optimaliseren en zie je mogelijkheden daarmee aan de slag te gaan. Dat vraagt lef, initiatief, pro-activiteit en assertiviteit. En dat heb je!

Samen
We werken met een stellingenspel, een korte test, zelfreflectie en natuurlijk feedback van de trainer We koppelen deze uitkomsten aan de theorie over duurzame inzetbaarheid.

English description

Developing
Sustainable employability
Directing your own mobility

Action
You get to know the five dimensions of employability: professional expertise, anticipation and optimisation, flexibility, organisational sensitivity and the balance between work, life and learning. Your influence on these dimensions amounts to 40%. That of the organisation is also 40%, while that of your role is about 20%. Did you know that if you are older than 40 and have been doing a job for more than five years that your employability decreases? And that networks are incredibly influential?

Inspiration
Now you know how to optimise your own mobility and employability and can see the opportunities to set to work on that. This takes courage, initiative, a proactive attitude and assertiveness, all of which you have!

Together
We work with a game of opinions, a short test, self-reflection and of course feedback from the trainer. We link these outcomes to the theory of sustainable employability.