Gespreksvoering

Oefenen met acteur

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Gespreksvoering
Oefenen met acteur

Doe je
Sommige gesprekken lopen effectief. Met andere heb je meer moeite. Je zoekt naar handvatten hoe hier grip op te krijgen. We gaan in op de vier interventie niveaus: inhoud, procedure, interactie en emotie.

Geïnspireerd
Je draait je hand niet meer om voor lastige gesprekken. Je bent flexibel en doelgericht en wordt daarmee effectief.

Samen
De trainer is acteur. Je vertelt wat jij lastige gesprekken vindt: wat zegt de ander en hoe zegt hij dat. Samen voeren we dit gesprek. Je krijgt feedback en past deze meteen toe. Je ervaart hoe jij het gewenste effect kan bereiken.

English description

Developing
Corporate conversation
Practicing with an actor

Action
Some conversations go well. But there are other conversations that you have more difficulty with. You’re looking for tips on how to get a handle on this. We cover the four levels of intervention: content, procedure, interaction and emotion.

Inspiration
You no longer find difficult conversations hard to deal with. You’re flexible and focused, and as a result effective.

Together
The trainer is the actor. You tell them what you think is a difficult conversation: what does the other person say and how do they say that. Together, we have this conversation. You get feedback and apply this immediately. You experience how you can achieve the desired result.