Het politieke spel

Vat krijgen op het krachtenveld

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Het politieke spel
Vat krijgen op het krachtenveld

Doe je
Je wilt dat de juiste beslissing wordt genomen. Daarvoor moet je anderen beïnvloeden, je kunt het niet alleen. Welke machtsbronnen heb je tot je beschikking en hoe ga je daarmee om? Dat is de essentie van het politieke spel.

Geïnspireerd
Je bent je bewust wanneer je wat tegen wie zegt. Zo heb je de meeste kans om je doel te bereiken. Daarbij overweeg je hoe de anderen in de ‘wedstrijd’ zitten.

Samen
We staan stil bij beïnvloedingsmechanismen die je slimmer maken in het politieke spel. Hoe je ze kunt benutten en hoe je je er tegen kunt wapenen.

English description

Developing
Corporate politics
Stakeholder management

Action
You want the right decision to be taken. To make sure that happens, you have to influence others. You can’t do it alone after all. What sources of power are available to you and how do you use them? That’s the essence of this political game.

Inspiration
You’re self-aware when you say ‘what’ to ‘whom’. This ensures that you have the most chance of achieving your goal. You also consider where the others are in the ‘competition’.

Together
We take a look at influencing techniques that will make you smarter in the political game, how to use them and how you can arm yourself against them.