Informeel leiderschap

Aansturen zonder bevoegdheden

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Informeel leiderschap
Aansturen zonder bevoegdheden

Doe je
Je onderzoekt de scheiding van rollen en verantwoordelijkheden. Je leert formuleren en aanvaarden waar je invloed stopt. Je weet waar je staat en hoe je vanuit die positie, zonder bevoegdheden, je collega medewerkers kunt ‘leren leren en ontwikkelen’.

Geïnspireerd
Je realiseert je wat je rol nu écht is, als coördinator, senior, projectleider of mentor. Dit geeft je ruimte om op een inspirerende manier, zowel voor jou als je collega medewerkers, aan te sturen zonder boven ze te staan. Omdat je weet hoe je als informeel leider het contact met ze aan kunt gaan. En daar is iedereen bij gebaat, omdat er betere resultaten worden behaald.

Samen
We brengen de collega medewerkers waar het voor jou om gaat, in kaart. We onderzoeken wat je rol bij ieder van hen is en welke invloed je hebt. Je leert afstemmen en rapporteren. We oefenen met gesprekstechnieken en specifieke coachende stijlen.

English description

Developing
Informal leadership
Influencing without direct authority

Action
You examine the separation of roles and responsibilities. You learn to formulate and accept where your influence ends. You know what your position is and how – from your position without direct authority – you can teach your fellow colleagues to learn and develop.

Inspiration
You now realize what your role really is, as a coordinator, senior member of staff, project leader or mentor. This gives you the room to influence your colleagues in an inspiring way, both for you and them, without standing over them. Because you know how you can approach the relationship with them as an informal leader. Everyone benefits in that case because better results are achieved.

Together
We look at those colleagues you’re involved with. We examine what role you play for each of them and what influence you have. You learn to align and report. We practice with conversation techniques and specific coaching styles.