Innovatief creëren

Themas in beeld

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Innovatief Creëren
Thema’s in beeld

Doe je
Ken je het: de heisessie die bedoeld is om het team eens goed wakker te schudden en bij het bedrijf te betrekken? In dit geval gaan we écht met de thema’s in jouw team aan de slag. Je brengt ze individueel in, en we gaan ze gezamenlijk te lijf. Je ervaart dat je los komt van starre denkkaders.

Geïnspireerd
Het kleurrijke resultaat van jouw creativiteit heeft je verrast. Met voldoening constateer je dat je bent geïnspireerd door het enthousiasme van de groep. Je ziet de thema’s daadwerkelijk van een andere kant.

Samen
Eerst resetten we onszelf op creatieve wijze, om daarna veel opener naar de thema’s en naar elkaar te kunnen kijken. Het eindresultaat is letterlijk tastbaar, gemaakt door de groep en van blijvende waarde.

English description

Developing
Creating innovatively
Honing in on themes

Action
Are you familiar with the away day that is intended to really shake up the team and involve them in the company? In this case, we really set to work on the themes in your team. You each contribute themes and we tackle them together. You will be liberated from fixed ways of thinking.

Inspiration
The vibrant result of your creativity has surprised you. Satisfied, you realise that you’re inspired by the enthusiasm of the group. You truly see the themes from another perspective.

Together
We first reset ourselves in a creative manner to then be able to look at the themes and each other in a more open manner. You can literally touch the end result that has been created by the group and will be of constant value.