Een nieuwe koers

Een nieuwe koers

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Een nieuwe koers
Loopbaan coaching

Doe je
We kijken naar je verlangens èn hoe die zich praktisch verhouden tot de huidige arbeidsmarkt. Vanuit die combinatie werken we naar een eerste aanzet in de richting die jij ambieert.

Geïnspireerd
Je ziet kansen en mogelijkheden. Je hebt ideeën en bruikbare tips gekregen. Je hebt er zin in om met een nieuwe koers in werk aan de slag te gaan.

Samen
Met je CV als uitgangspunt zetten we je wensen en verlangens op een rij. We maken een stappenplan om hiermee de arbeidsmarkt op te gaan. Dit is per definitie een 1 op 1-sessie. Daarom duurt deze sessie twee uur.

NB. Deze sessie wordt in overleg met Gerda Tempelaar gepland. Reserveer bij Time de dinsdag van de week van je keuze. Voor die week maak je vervolgens in telefonisch overleg een afspraak. Voor telefoonnummers, kijk onder Contact.

English description

Developing
Career coaching
A new direction

Action
We look at your wishes and how they relate in practical terms to the current job market. Using this, we work towards taking a first step in the direction you want to go.

Inspiration
You see opportunities and options. You have been given ideas and useful tips. You’re motivated to set to work on a new career direction.

Together
Using your CV as the starting point, we take a look at your wishes and desires. We draw up a step-by-step plan to use to approach the job market. This is a one-to-one workshop by definition, which is why it lasts two hours.