Net iets anders

Voor een sessie die je mist in ons assortiment

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Net iets anders
Voor een sessie die je mist in ons assortiment

Doe je
Jouw vraag is leidend. De trainer faciliteert je op je zoektocht naar inzicht en antwoorden. Je onderzoekt de vragen rond de vier niveaus van leren: zingeving, mentaal, emotioneel en fysiek.

Geïnspireerd
Je hebt gewerkt aan jouw leerdoel en je hebt je comfortzone daarbij verlaten. Je voelt je content en toegerust om nieuw gedrag in te zetten.

Samen
Bij de inschrijving formuleer je jouw leerwens. Bij voorbeeld omdat je een combinatie nodig hebt van twee andere sessies. Wij zoeken de passende trainer daarbij.

NB. Deze sessie is per definitie individueel en wordt in overleg met de trainer gepland. Reserveer bij Time de dinsdag van de week van je keuze. Voor die week maak je vervolgens in telefonisch overleg een afspraak. Voor telefoonnummers, kijk onder Contact.

English description

Developing
Something completely different
For the workshop you don’t find in our offering

Action
Your questions lead the way. The trainer facilitates you in your search for insight and answers. You examine the questions in terms of the four levels of learning, i.e. value, mental, emotional and physical.

Inspiration
You’ve worked on your learning objective and you’ve moved out of your comfort zone. You feel content and ready to implement new behavior.

Together
When signing up, you formulate your learning objective. For instance, because you need a combination of two other workshops. We then find the suitable trainer.