Het ervaren van onderlinge verbanden

Het ervaren van onderlinge verbanden

Artikelnummer: English description Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Het ervaren van onderlinge verbanden
Organisatie opstelling

 

Doe je
Je leert je organisatie als een systeem te bekijken. In een organisatieopstelling ervaar je de onderlinge verbanden, die hun eigen invloed hebben op het functioneren van jou en je collega’s. Hierdoor word je duidelijk waarom bedachte strategieën en geplande veranderingen niet altijd werken zoals ze bedoeld zijn.

Geïnspireerd
De verbluffende ervaring van de opstelling heeft jouw casus in een heel nieuw daglicht gezet. Je weet nu wat onder de oppervlakte invloed heeft op de ‘gang van zaken’. Die nieuwe inzichten zijn direct toepasbaar.

Samen
We werken met praktische, kleine opstellingen. We lichten de achtergrond van systemisch werken toe. Je ervaart de kracht van een organisatieopstelling op basis van een concrete casus die je inbrengt.

English description

Developing
Organisation constellations
Understanding relationships by experiencing them

Action
You learn to look at your organisation as a system. You experience mutual relationships in an organisational structure. These relationships have an influence on your performance and that of your colleagues. This will clarify why conceived strategies and planned changes do not always work as intended.

Inspiration
The surprising experience of the constellation has cast an entirely new light on your situation. You now know what things under the surface have an influence on how things happen. The new insights can be applied immediately.

Together
We use small, practical constellations. We highlight the background to systematic working. You experience the power of an organisational constellation based on a concrete situation that you contribute.