Overtuigend adviseren

Voor een steekhoudend advies

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Overtuigend adviseren
Voor een steekhoudend advies

Doe je
Wanneer je advies geeft, is het essentieel dat je boodschap ‘landt’. Dat vraagt om goed waarnemen, aftasten en je communicatie afstemmen op de ontvanger. Daarbij moet je rekening houden met de organisatiecultuur. Door deze te onderkennen en er adequaat mee om te gaan, ontwikkel je de juiste adviesstrategie.

Geïnspireerd
Het lukt je om je adviezen geaccepteerd te krijgen en weerstanden te overwinnen. Jouw adviezen hebben impact.

Samen
Je oefent standvastig te zijn in doelen en tegelijkertijd flexibel te zijn in gedrag. We behandelen adviesstrategieën en hoe om te gaan met weerstand. We oefenen met situationeel adviseurschap.

English description

Developing
Giving compelling advice
Advising with a difference

Action
Whenever giving advice, it’s essential that your message is understood. To do that, you need to scope out things properly, probe and adjust your communication to suit the recipient. As part of this, you have to consider the culture of the organisation. By identifying that and dealing with it properly, you will develop the right advice strategy.

Inspiration
Your advice is accepted and you defeat resistance. Your advice has impact.

Together
You practice being resolute in your objectives and at the same time being flexible in your attitude. We cover advice strategies and how to deal with resistance. We practice giving advice.