Praktisch Leidinggeven

Situationeel & Inspirerend

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Praktisch leidinggeven
Situationeel & Inspirerend

Doe je
Je maakt gebruik van de natuurlijke drang van mensen om goed werk af te leveren en nieuwe dingen te leren. Je leert je stijl van leidinggeven af te stemmen op de situatie en op de relatie. Je weet deze stijlen in te zetten om een medewerker of collega te coachen naar vergroting van het zelfoplossend vermogen. Je ontdekt ook hoe het beste uit jezelf en je medewerkers te halen.

Geïnspireerd
Je versterkt stapsgewijs je persoonlijke stijl van leiderschap. Je hebt inzicht in jouw interactiepatronen en stijl van leidinggeven en weet hoe je belemmerende gewoontes kunt transformeren. Je stuurt zowel op resultaat als op het inspireren van mensen. Het is fijn werken met jou.

Samen
We gebruiken beknopte toepasbare theorie en praktische oefeningen binnen en buiten. Het unieke is dat je hierdoor kunt reflecteren op de basispatronen van jouw leiderschapsstijl.

English description

Developing
Practical leadership
Situation-led & inspiring
 
Action
You utilise the natural tendency of people to deliver good work and learn new things. You learn to align your management style to the situation and the relationship. You know how to use these approaches to coach an employee or colleague and increase their ability to solve things themselves. You discover how to get the best out of yourself and your staff.

Inspiration
You gradually improve your personal management style. You understand your patterns of interaction and management style and know how to transform obstructive habits. Your approach to management is based on results as well as inspiring people. Working with you is a pleasure.

Together
We use succinct applicable theory and practical exercises, both inside and outside. The unique aspect of this is that it allows you to reflect on the basic patterns of your leadership style.