Teameffectiviteit

Effectieve interactie en functioneren van het team

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Teameffectiviteit
Effectieve interactie en functioneren van het team

Doe je
Je brengt je eigen team in kaart. Dit doe je aan de hand van het model dat uitgaat van een hiërarchie van vijf thema’s: Missie; Doelen; Taken/Rollen; Werkafspraken/Procedures en de Onderlinge Verhoudingen. Je onderzoekt de teamvalkuilen en welke verbeteracties nodig zijn.

Geïnspireerd
Je creëert je eigen succesvolle team door jouw interventies! Je hebt handvatten om de juiste omstandigheden te creëren. Je scherpt je kritisch vermogen aan, kijkt ‘onder water’ en onderneemt daarna de juiste acties. Je hebt inzicht in hoe jouw team kan groeien in zelfsturend vermogen. Een goed functionerend team is het resultaat.

Samen
Met het Team Effectiviteit Model werk je je eigen team uit, gekoppeld aan inzichten in de groepsfasen en andere aspecten voor effectieve samenwerking.

English description

Developing
Team effectiveness
Effective interaction and performance of the team

Action
You outline your own team, using a model based on a hierarchy of five themes, namely mission, objectives, tasks/roles, working agreements/procedures and mutual relationships. You examine the team pitfalls and establish where improvement is required and how to go about that.

Inspiration
You create your own successful team through your own interventions! You have the skills to create the right circumstances. You fine-tune your critical abilities, look beneath the surface and then take the correct action. You know how your team can grow in terms of self-management. The result: a properly functioning team.

Together
Using the team effectivity model, you develop your own team, linked to insights into the group stages and the other aspects of collaboration.