Hourglass in man hand

Timemanagement

Het verschil tussen urgent en belangrijk

  • Workshop data

Categorie: .

Productbeschrijving

Ontwikkelen
Timemanagement
Het verschil tussen urgent en belangrijk

Doe je
Toenemende werkdruk en meer doen in minder tijd is de huidige tendens. Tijd is een kostbaar goed en we willen deze effectief besteden. Dat vraagt om een bewuste, zorgvuldige effectieve tijdsinvulling en die is voor ieder mens anders. In deze sessie ontdek je wat de drijfveren achter jouw timemanagement zijn en of deze wenselijk en doeltreffend zijn. Aandacht voor je tijd is per slot van rekening aandacht voor jezelf.

Geïnspireerd
Via de timemanagement matrix stel je prioriteiten. Je neemt actie, plant in, delegeert en zegt nee waar dat nodig is. Je onderkent tijdverspillers en gebruikt tijdwinners.

Samen
Door verschillende stress- en timemanagement “brillen” kijk je kritisch naar jezelf. We doen korte krachtige oefeningen gekoppeld aan theorie.

English description

Developing
Time management
Urgent versus important

Action
The trend nowadays is increasing pressure at work and trying to do more in less time. Time is a precious commodity and we want to spend it wisely. That requires a conscious, careful and effective way of spending time and that differs per person. In this workshop, you find out what drives your time management and discover how essential and effective these drivers are. After all, being aware of your time is being aware of yourself.

Inspiration
Using the time management matrix, you set your priorities. You take action, plan things, delegate and say no when necessary. You recognise when you’re wasting your time and know when you’re spending it wisely.

Together
Using various stress and time management ‘glasses’, you take a critical look at yourself. We do short, powerful, theory-based exercises.