Virtueel samenwerken

Effectief in het Nieuwe Werken

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Virtueel samenwerken
Effectief in het Nieuwe Werken

Doe je
Het Nieuwe Werken is ingevoerd in de organisatie waar je werkt. Flexplekken, kantoortuinen, thuis werken: het is allemaal geregeld. Maar jij vraagt je af hoe je nu binnen of met je team effectief kunt samenwerken. We kijken hoe je jouw team kunt ‘updaten’ om zo optimaal te functioneren in het Nieuwe Werken.

Geïnspireerd
Met meer zelfvertrouwen treed je je collega’s tegemoet. Je communiceert vanuit vertrouwen en kunt controle loslaten. Je kijkt meer naar de output dan naar de input van het werk. De moderne media zet je daarbij met overtuiging in.

Samen
Je persoonlijke situatie in jouw organisatie is het uitgangspunt om tot maatwerkoplossingen te komen. Je leert op een coachende manier te sturen. Met de STAR-methodiek leer je het werk van anderen te beoordelen.

English description

Developing
Virtual cooperation
Effective in the New Way of Working

Action
The New Way of Working has been introduced at your place of work. Hotdesks, office gardens, working from home: it’s all been sorted. But you’re wondering how you can now work effectively as part of or with a team. We look at how you can update your team so that it can perform optimally in the New Way of Working.

Inspiration
You treat your colleagues with more self-confidence. You communicate based on trust and can handover responsibility. You look more at the output of the work than the input. You also use modern media with conviction.

Together
Your personal situation in your organisation forms the starting point for creating tailored solutions. You learn to manage in a coaching style. Using the STAR method, you learn to evaluate the work of others.