Visievorming

Doelbepaling en de weg naar identiteit

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Visievorming
Doelbepaling en de weg naar identiteit

Doe je
Je wordt vaak geleefd door de waan van de dag. Je wilt pas op de plaats maken om te definiëren waar jouw organisatie voor staat.

Geïnspireerd
Je hebt een visie in woord en beeld waar je warm voor loopt en enthousiast mee verder kunt. Dit helpt bij de lastige keuzes van alle dag. Je weet hoe je wilt werken, het staat als een helder baken voor ogen. Je houdt je koers vast. Je hebt helder waar jouw organisatie het verschil maakt. Door het formuleren van kernwaarden krijg je ook direct zicht op de tegenpolen van gewenst gedrag.

Samen
Een sessie waarin eerst dromen de ruimte krijgen, om van daaruit naar een strategie te komen met handen en voeten. We werken met oefeningen die een appèl doen op je creativiteit en intuïtie. Vandaar uit formuleren we kernwaarden, die jouw organisatie nieuw elan geven.

English description

Developing
Creating a vision
Setting targets and creating a path to identity

Action
You’re often challenged by the issues of the day. You want to progress to be able to define what your organisation represents.

Inspiration
You have a clear vision that makes you happy and which you can develop with enthusiasm. This helps you with those difficult daily decisions. You know how you want to work, it’s right in front of you. You stand firm. You’re clear about the difference your organisation makes. By formulating core values, you also gain an immediate insight into the opposite of desired behavior.

Together
A workshop which first gives space to your dreams, so that you can then work towards a strategy. We use exercises that call on your creativity and intuition. From there, we formulate the core values that will give your organisation a new élan.