Orde op zaken stellen

Orde op zaken stellen

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Orde op zaken stellen
Werkplek organisatie

Doe je
In je werk kun je niet optimaal functioneren, omdat je moeite hebt om het praktisch te organiseren. Je wilt orde scheppen in de chaos, maar weet niet waar te beginnen en hoe. Met jouw werk als uitgangspunt ruimen we op en maken de aanzet voor een nieuwe routine.

Geïnspireerd
Er is ruimte om je heen en daardoor ruimte in je hoofd. Met handvatten om het zo te houden, kun je je met meer energie en plezier met je taken bezig houden.

Samen
Op je werkplek gaan we aan de slag. Je leert opruimen en ordenen, zowel fysiek als digitaal.

NB. Deze sessie wordt in overleg met Gerda Tempelaar gepland. Reserveer bij Time de dinsdag van de week van je keuze. Voor die week maak je vervolgens in telefonisch overleg een afspraak. Voor telefoonnummers, kijk onder Contact.

English description

Developing
Organizing your working environment
Putting your affairs in order

Action
You can’t perform at your best in your job because you find it difficult to organize things at a practical level. You want to create order in the chaos but don’t know how or where to begin. Taking your job as the starting point, we clean things up and take the first steps towards establishing a new routine.

Inspiration
There is space around you, which creates room in your head. Using handy tips to make sure things stay that way, you can do your work with more energy and pleasure.

Together
We set to work at your place of work. You learn to clean up and organize, both physically and digitally.