Zelfmanagement

RET

Categorie:

Beschrijving

Ontwikkelen
Zelfmanagement
RET

Doe je
Stress ontstaat door te veel dingen te doen of door hoe je tegen dat wat je moet doen aankijkt. Heb je genoeg ‘lummeltijd’? Je onderzoekt jouw balans in belasting en belastbaarheid.

Geïnspireerd
Je kunt goed omgaan met stressfactoren. Er is ruimte om te doen wat je wilt en een vrije keuze.

Samen
We doen oefeningen gebaseerd op RET: Rationeel Emotieve Therapie. Hierbij spelen zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol. Omdat het niet de problemen zelf zijn die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken.

English description

Developing
Self management
RET

Action
Stress is created by doing too many things or by how you view the things you have to do. Do you have enough down time? You look at your balance in terms of burden and what you are capable of bearing.

Inspiration
You can handle stress factors well. There is room to do what you want and you have free rein.

Together
We do exercises based on rational-emotive therapy (RET). Both intellect and feelings play an important role in this. Because it’s not the problems themselves that are making things so difficult for us, but how we view these problems.